شروع به دریافت درخواست های عضویت به مدت و تعداد محدود


باتوجه به موقعیت فوق العاده وب سایت بهترین دندانپزشک در گوگل و جستجو مردم از سراسر دنیا ، و با توجه به قوانین و شرایط پیش بینی شده برای عضویت در این وب سایت که به صورت خیلی محدود و انتخاب شده اعضا رو انتخاب و معرفی کنیم در خواست میکنیم در صورت تمایل به عضویت درخواست خود را جهت بررسی به ایمیل زیر ارسال کنید تا پس از بررسی و تایید اولیه با شما تماس حاصل شود
لطفا در ایمیل اطلاعات کامل: استان + شهر + منطقه (محله) شماره تماس مستقیم پزشک ارسال شود . بدیهی است درخواست های ناقص بررسی نخواهد شد
باتشکر و احترام


join@BehtarinDandanPezeshk.com


عضویت در وب سایت بهترین دندانپزشک